Apie mus

Lietuvos kardiologų draugija – tai savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis Lietuvos kardiologus ir kitų specialybių gydytojus bei mokslo darbuotojus, dirbančius kardiologijos srityje.

Draugijos tikslas – organizuoti ir koordinuoti Lietuvos kardiologų bei kitų specialybių gydytojų bei mokslo darbuotojų, dirbančių kardiologijos srityje, veiklą.

Pagrindiniai LKD uždaviniai:

 1. Dalyvauti organizuojant sveikatos priežiūros įstaigose kardiologinę pagalbą Lietuvos gyventojams;
 2. Rinkti, kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie savo veiklą, naujausius širdies ir kraujagyslių ligų mokslinius tyrimus, kardiologinės pagalbos būklę ir jos problemas;
 3. Plėtoti kardiologijos mokslo tiriamąjį mokslą;
 4. Organizuoti LKD narių suvažiavimus, seminarus, pasitarimus, mokslines ir praktikines konferencijas, simpoziumus.
 5. Rengti širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodines rekomendacijas;
 6. Atlikti vadybinius ir edukacinius tyrimus pagrindinėse veiklos srityse;
 7. Tirti kardiologų paklausą ir pasiūlą Lietuvoje;
 8. Leisti vienkartinius ir periodinius leidinius kardiologijos tematika, remti monografijų, vadovėlių, metodinių priemonių, visuomenei skirtos literatūros kardiologine tematika leidimą;
 9. Remti ir inicijuoti tarybas ir/ar darbo grupes ir/ar komitetus kardiologijos moksliniam tiriamajam ir praktikiniam darbui organizuoti;
 10. Atstovauti LKD kitose Lietuvos ir tarptautinėse visuomeninėse organizacijose;
 11. Remti jaunųjų mokslininkų veiklą.

Daugiau informacijos apie LKD rasite LIETUVOS KARDIOLOGŲ PUSLAPYJE